Om oss

Vår felles tro er det som knytter oss sammen, den er utgangspunktet for hver enkelts kristenliv og grunnlaget for all vår virksomhet. Dette skaper et engasjement hos den enkelte, som gjør at vi får et aktivt fellesskap. Vårt trosgrunnlag er forankret i bibelen, og i den læren og de verdiene som menighetens grunnlegger Johan O. Smith sto for. Vår visjon er å gi gode rammebetingelser for en trygg og god barndom, et utviklende og aktivt kristenliv som ungdom og voksen, og en meningsfull og rik alderdom.

Ønsker du å vite mer om Brunstad Christian Church og menighetens trosgrunnlag, kan du lese mer om dette på bcc.no og aktivkristendom.no.

Våre samlinger

Hver søndag samles menigheten til møte i vårt lokale i Adj. Hauglandsgate 50. Møtene er uformelle, og innhold, talere og tema er så godt som aldri bestemt på forhånd. Møtene inneholder bønn, sang og forkynnelse, og mange medlemmer bidrar med å dele noe fra sitt eget liv i korte, personlige innlegg. I tillegg til møte på søndagene samles ofte hele menigheten til fest- og merkedager, jubileer og høytider.

Søndagsskole

Frivillige unge og voksne er med og arrangerer søndagsskole, som er delt inn 4 grupper utifra alder. Vi tror gode opplevelser i barndommen kan være til glede hele livet, og målet med søndagsskolen er nettopp dette – å gi barna positive og trygge samlinger, hvor de også blir kjent med bibelhistorien og hører om Jesus.

Trosopplæring

Hvert år tilbys alle medlemmene som går i 9. klasse å være med på trosopplæring. Kurset formidler menighetens forståelse av kristendom og tro på en enkel måte. Det legges stor vekt på engasjement fra de som deltar, og de inkluderes i å påvirke innhold og tema, aktiviteter og trivsel. Vi ser tenårene som en avgjørende tid, og trosopplæringen skal også være et sted å møte gode venner, både voksne og unge.

Dette er også et fint sted å ta opp temaer som opptar de unge, men som ikke direkte inngår i vårt trosgrunnlag, som for eksempel mobbing, politikk, moral og normer i samfunnet. Trosopplæringen skal åpne for refleksjon og samtale, som igjen gir grunnlag for forskjellige livsvalg.

Ungdom

Ungdommen samles ukentlig til oppbyggelse og aktiviteter.

60+

I Stavanger er det rundt 50 venner over 60 år som samles hver 4. uke. Da har vi ofte en god lunsj med samtaler om oppbyggelige og interessante temaer. Trim, shufflebord, spill og konkurranser er vanlige innslag.  Av og til drar vi på utflukter, bowling,  restaurantbesøk eller lengre dagsturer. Jubilanter blir flott feiret og når det er høytider som jul har vi julebord. Ekstra stas er det å møte venner fra andre byer eller dra på besøk til dem. 

For mange er disse samlingene et høydepunkt, hvor de kan møte venner i et rolig og avslappet miljø.